UOC of the USA Received Awards From the Government of Ukraine with Gratitude for Providing Humanitarian Aid During the War
UOC of the USA Received Awards From the Government of Ukraine with Gratitude for Providing Humanitarian Aid During the War

In a remarkable display of recognition and appreciation, the Ukrainian Orthodox Church of the USA recently received Ukrainian State Awards, sent directly from the representatives of the Ukrainian government. The President of Ukraine, the Minister of Defense, and the Commander of the Ukrainian Armed Forces bestowed these prestigious awards upon the UOC of the USA in acknowledgment of her exemplary efforts in providing charitable humanitarian aid during the challenging period of war in Ukraine.

This unique award presentation in the time of war, presented to His Eminence Archbishop Daniel, underscores the extraordinary circumstances under which these honors were conferred. The ongoing Russian invasion of the sovereign nation of Ukraine has presented numerous challenges, including logistical complexities that necessitated innovative approaches to the aid distribution by various charitable organizations and non-for-profit organizations, such as the UOC of the USA, that have been actively involved in humanitarian efforts.

The bestowal of the Presidential medal “For the Defense of Ukraine” to His Eminence Archbishop Daniel by the President of Ukraine Volodymyr Zelensky, truly signifies the gratitude for the UOC of the USA's unwavering commitment to providing essential support during a time of crisis, not only addressing the spiritual needs of the affected population but also actively participating in humanitarian initiatives that encompassed food aid, medical assistance, and shelter provision. This award serves as a tangible expression of the nation's collective appreciation for the Church's impactful contributions.

The Minister of Defense Rustem Umierov, highlighted the strategic importance of the UOC of the USA's engagement in humanitarian aid by presenting Archbishop Daniel the medal “For the Assistance in Defense Efforts”. This award underscores the critical role played by the faithful of the Ukrainian Orthodox Church of the USA in complementing the efforts of the Ukrainian medical armed forces by addressing the multifaceted challenges faced by communities affected by the war.

The Commander of the Ukrainian Armed Forces General Valerii Zaluzhnyi presented the Church, in the person of Archbishop Daniel, with the medal “For the Assistance to the Armed Forces” which truly conveyed the significance of collaboration between the Church and medical and logistical needs of those that serve with dedication in the medical field of the Ukrainian armed forces. This award acknowledged the UOC of the USA's impact and tangible support to the affected regions and represented a token of appreciation for the Church's commitment to unity and solidarity. The presentation of the award to the hierarch of the UOC of the USA highlighted the Church's role not only in providing spiritual solace but also in delivering tangible support such as food, medical supplies, and shelter. This holistic approach significantly contributes to the well-being of the affected population.

His Eminence Metropolitan Antony, speaking of the behalf of the fulness of the UOC of the USA, issued a statement expressing deep gratitude for the recognitions, stating that the Ukrainian Government’s awards bestowed upon Archbishop Daniel symbolized the collective gratitude of the Ukrainian government and armed forces. The recognition extended beyond an individual to encapsulate the collaborative efforts of the entire membership of the Ukrainian Orthodox Church of the USA. The awards reflected the Church's unwavering commitment to the principles of compassion, empathy, and service to humanity.

In his acceptance of the awards, Archbishop Daniel expressed humility and gratitude on behalf of the entire UOC of the USA. He emphasized that the Church's mission goes beyond religious duties, encompassing a responsibility to be a source of comfort and assistance to those facing adversity. The awards, according to Archbishop Daniel, serve as a reminder of the collective strength that arises when communities, religious institutions, and government entities come together in the spirit of solidarity.

In conclusion, the Ukrainian Orthodox Church of the USA's reception of Ukrainian State Awards highlights the resilience and adaptability of the Church amid challenging circumstances. The awards not only recognize the UOC of the USA's outstanding contributions but also symbolize the enduring spirit of unity and collaboration needed to navigate the complexities of war. These awards serve as a testament to the extraordinary efforts of the Church in providing charitable humanitarian aid, even in the face of logistical challenges posed by the ongoing war in Ukraine.

УПЦ США отримали нагороди Уряду України з вдячністю за надану гуманітарну допомогу в час війни

У знак визнання та вдячності, Українська Православна Церква США нещодавно отримала Українські Державні Нагороди, надіслані безпосередньо від представників українського уряду. Президент України, Міністр Оборони та Головнокомандувач Збройних Сил України вручили ці високі нагороди Українській Православній Церкві США на знак визнання її зразкових зусиль у наданні благодійної гуманітарної допомоги у складний період війни в Україні.

Вручення нагород, під час війни, Його Високопреосвященству Архієпископу Даниїлу, підкреслює надзвичайні обставини, за яких ці відзнаки були присвоєні. Російське вторгнення в суверенну державу України, що триває  досі, спричинило численні виклики, включно з матеріально-технічними труднощами, які вимагають інноваційних підходів щодо надання допомоги різними благодійними та неприбутковими організаціями, такими як УПЦ США, які активно беруть участь у гуманітарних зусиллях.

Вручення Президентом України Володимиром Зеленським медалі «За оборону України» Архієпископу Даниїлу справді свідчить про вдячність Українській Православній Церкві США за непохитну відданість наданню суттєвої підтримки під час кризи, не тільки задовольняючи духовні потреби постраждалого населення, а також за активну участь у гуманітарних ініціативах, які включали продовольчу допомогу, медичну допомогу та надання притулку. Ця нагорода є справжнім проявом вдячності від імені усієї нації за вагомий внесок Церкви.

Міністр оборони Рустем Умєров підкреслив стратегічне значення участі УПЦ США в гуманітарній допомозі, вручивши Архієпископу Даниїлу медаль «За сприяння обороні». Ця відзнака підкреслює вирішальну роль, яку відіграють вірні Української Православної Церкви США у доповненні зусиль Медичних Сил Збройних Сил України у вирішенні багатогранних викликів, з якими стикаються громади, які постраждали від війни.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний вручив Церкві, в особі Архієпископа Даниїла, медаль «За сприяння Збройним Силам України», яка справді передала важливість співпраці між Церквою та медичними та матеріально-технічними потребами тих, хто віддано служать у медичній сфері Збройних Сил України. Ця нагорода є визнанням впливу та відчутної підтримки УПЦ США постраждалим регіонам і є знаком вдячності за відданість Церкви щодо єдності та солідарності. Вручення нагороди ієрарху УПЦ США підкреслило роль Церкви не лише в наданні духовної розради, але й у наданні матеріальної підтримки, як-от їжі, медикаментів та житла. Цей цілісний підхід значною мірою сприяє добробуту постраждалого населення.

Високопреосвященніший Митрополит Антоній від імені повноти УПЦ США оприлюднив заяву, в якій висловив глибоку вдячність за відзнаки, зазначивши, що нагороди від Уряду України, котрі були вручені Архієпископу Даниїлу, символізують спільну вдячність Українського Уряду та Збройних Сил. Ці нагороди підкреслюють визнання спільних зусиль всієї повноти Української Православної Церкви США. Вони відображають відданість Церкви непохитним принципам милосердя, співчуття та служіння людству.

Отримавши нагороди, Архієпископ Даниїл висловив смирення та вдячність від імені всієї УкраїнськоїПравославної Церкви США. Він підкреслив, що місія Церкви виходить за межі релігійних обов’язків, охоплюючи обов’язок бути джерелом розради та допомоги тим, хто переживає нещастя. Нагороди, за словами Архієпископа Даниїла, служать нагадуванням про спільну силу, яка виникає, коли громади, релігійні інституції та державні установи об’єднуються в дусі солідарності.

Можна зазначити, що отримання Українською Православною Церквою США Державних Нагород України підкреслює стійкість і здатність Церкви пристосовуватися до складних обставин. Нагороди не лише визнають видатний внесок УПЦ США, але й символізують незмінний дух єдності та співпраці, які необхідні для подолання складних умов війни. Ці нагороди є свідченням надзвичайних зусиль Церкви у наданні благодійної гуманітарної допомоги, незважаючи на матеріально-технічні проблеми, пов’язані з війною, яка триває в Україні.

UOC of the USA Received Awards From the Government of Ukraine with Gratitude for Providing Humanitarian Aid During the War

(12 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873