Reflection of the Second Anniversary of Invasion of Ukraine
Reflection of the Second Anniversary of Invasion of Ukraine

Beloved brothers and sisters in the Lord!

As we mark the solemn occasion of the second anniversary of the Russian invasion of Ukraine, our hearts are heavy with sorrow for the ongoing suffering endured by our beloved ancestral homeland and her people. We stand in prayer and solidarity with all those affected by this senseless violence and aggression.

As disciples of Christ, we are called to stand against all forms of injustice and oppression. In this time of darkness, let us shine the light of truth and justice by bearing witness to the suffering of our Ukrainian brethren and advocating for their rights and dignity.

We condemn in the strongest possible terms the heinous crimes committed against the Ukrainian people, including acts of violence, displacement, and cultural cleansing. The genocide perpetrated by the Russian forces has inflicted deep wounds upon the soul of Ukraine, and its effects will be felt for generations to come.

As members of the Ukrainian Orthodox Church of the USA, we reaffirm our unwavering support for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. We condemn in the strongest terms the illegal occupation of Ukrainian territories and the continued violation of human rights by the aggressor.

We urge the international community to uphold its commitment to peace and justice and to take further decisive action to hold the perpetrators accountable. Silence and avoidance to act, in the face of such grave crimes only serve to perpetuate the cycle of violence and suffering.

In this time of trial, let us turn to prayer, seeking solace and strength from the Almighty for our brothers and sisters enduring the hardships of war. Let’s continue to extend our hands in solidarity and support to those who are displaced, injured, or grieving the loss of loved ones.

As we offer our prayers and support, let us also renew our resolve to be ambassadors of peace and reconciliation in our communities and beyond. Together, let us strive to build a world where justice, compassion, and respect for human dignity prevail.

May God grant comfort to the afflicted, strength to the weary, and peace to the troubled land – our ancestral homeland Ukraine.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Улюблені та дорогі брати і сестри у Христі!

У ці миті молитовного вшанування другої річниці російського вторгнення в Україну, наші серця дійсно переповнені скорботою, беручи до уваги триваючі страждання, які зазнали наша улюблена Україна та її народ. Ми щоденно зносимо свої молитви до Господа та залишаємось солідарними з усіма, хто постраждав та страждає від цього безглуздого насильства та агресії.

Як послідовники Христа, ми покликані протистояти всім формам несправедливості та гноблення. У цей затьмарений насильством час освітлюймо життєву дорогу правди та справедливості, свідчучи перед світом про страждання наших братів-українців та намагаймося захистити їхні права та гідність.

Ми найрішучіше засуджуємо жахливі злочини, вчинені проти українського народу, включаючи акти насильства, вимушене пересення міліонів по світі та нищення культурної спадщини нашого народу. Геноцид, здійснений російськими військами, завдав глибоких ран душі України, і його наслідки будуть відчуватися ще поколіннями.

Як вірні діти Української Православної Церкви США, ми і надалі підтверджуємо нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми рішуче засуджуємо незаконну окупацію українських територій та продовження порушення прав людини агресором.

Ми закликаємо міжнародну спільноту дотримуватись своєї відповідальності за збереження миру та справедливості та вжити подальших рішучих заходів, щоб притягнути винних до відповідальності. Мовчання та уникнення вжиття заходів для безпеки людей перед лицем таких серйозних злочинів лише сприяють продовженню циклу насильства та страждань.

У цей час випробувань звернімося до молитви, шукаючи розради та сили у Всевишнього для наших братів і сестер, які переносять лихоліття війни. Давайте продовжувати простягати наші руки на знак солідарності та підтримки тим, хто є вимушено переселений, пораненим або сумує через втрату близьких.

Підносячи наші молитви та підтримку, давайте також відновимо нашу рішучість бути посланцями миру та примирення в наших громадах і за їх межами. Давайте разом прагнути побудувати світ, де панують справедливість, співчуття та повага до людської гідності.

Дай Боже розраду знедоленим, силу змученим, спокій збентеженій землі – миру нашій рідній Україні.

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873