Proclamation of the Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA for the Great and Holy Lent
Proclamation of the Council of Bishops of the Ukrainian Orthodox Church of the USA for the Great and Holy Lent

“Let us observe a fast acceptable and pleasing to the Lord.”

Dearly Beloved Brothers and Sisters – Clergy and Laity - Faithful of our Holy Ukrainian Orthodox Church throughout the World,

CHRIST IS AMONGST US!  IS AND ALWAYS SHALL BE!

As we embark on the sacred journey of Eastern Orthodox Great Lent, let us fast not only from food but from sin and everything that leads us into sinful behavior, belief and deeds; let us fast with love and humility as a means to an end and not an end in itself; let us reflect on the purpose of fasting, as a foundation of our spiritual growth and the desire to become one with God. Drawing inspiration from the Holy Fathers, who remind us of the transformative power of repentance, and Holy Scripture, which guides us on the path of humility, may this Lenten season be a time of profound self-reflection, prayer, and adherence to the teachings of our Holy Orthodox Tradition.

In the words of Saint John Chrysostom, “Lent is a healing therapy for the soul,” urging us to purify our hearts and draw nearer to the Divine. Let us heed the call of Saint Isaac the Syrian, who implores us to “make space for God within us.” Through fasting, prayer, and almsgiving, we strive to emulate Christ’s humility and seek a deeper connection with our Creator.  The second Secretary General, Dag Hammarskjold, of the newly created United Nations once expressed a profound thought – “The longest journey is the journey inwards, of him (or her) who has started upon a quest for the source of his (her) being.”  As Orthodox Christians we are blessed daily in knowing the “Source of our being” through the Scriptural exposition of creation and God’s unending efforts to express His Love for us, even allowing the sacrifice of His Only-Begotten Son as a ransom for our salvation.

May the wisdom of the Holy Fathers and the guidance of Holy Scripture illuminate our Lenten journey, fostering spiritual renewal, repentance, and a profound sense of gratitude for that sacrifice of our Lord. As we walk this path together, let our collective prayers and endeavors strengthen our faith, bringing us closer to the Resurrection and the eternal joy that awaits.  Each of us must enter Great Lent with the intention to begin the journey inwards with more intensity than ever before in our lives. 

Yes, let us honestly fast from food with the goal of physical, mental and emotional effect as the first step in this journey inward.  The effect should be hunger and comprehension of just how much our Loving God has provided for us.  Then the fast must expand to include change of behavior – reading Holy Scripture, worshipping at all the Lenten liturgical services and putting aside the things that will, without doubt, distract us from the inward journey: our mobile phones, tablets, all forms of social media, all forms of visual entertainment that will not deepen our journey inwards to unity with the Divine.

Is the Lenten journey inwards easy?  NO!  Our salvation, however, demands that we embark upon it to have any hope at all to experience God’s energies.  We cannot experience His Essence, but we can, having become one with Him at the core of our being, experience His uncreated and eternal energies or manifestations of His Divinity – as the Apostles Peter, James and John experienced His Divine Light – uncreated and pure – at the Transfiguration.  May we all understand completely that the experience of the Apostles on Mt. Tabor is possible for each of us if our journey inwards is real, sincere and filled with love for God and for each other.

We shall be praying fervently for all of you throughout this Great Lenten Fast-Journey and we beseech your prayers for us, your Spiritual Fathers…

In our Lord’s All-Encompassing Love,

+ ANTONY

By the Grace of God, Metropolitan – UOC of USA and Diaspora

 

+ JEREMIAH

By the Grace of God, Archbishop - Eparchy of South America

 

+ DANIEL

By the Grace of God, Archbishop - UOC of USA and Diaspora    

 

   Given this 17th Day of March 2024 – Forgiveness Sunday – South Bound Brook, NJ

Великопосне послання Собору Єпископів УПЦ США

«Дотримуймося посту, прийнятного й угодного Господу».

Дорогі Брати і Сестри – Духовенство та Миряни – Вірні нашої Святої Української Православної Церкви по всьому Світі,

ХРИСТОС ПОСЕРЕД НАС! Є І ЗАВЖДИ БУДЕ!

Ступаючи на священну подорож Східно-Православного Великого Посту, ми постимо не лише від їжі, але й від гріха і всього, що веде нас до гріховної поведінки, вірування та вчинків. Давайте постити з любов`ю та смиренням, де основною ціллю не виступає саме дотримання посту, а є радше засобом для досягнення вищої духовної мети; давайте поміркуємо над метою посту, як основою нашого духовного зростання та прагнення з’єднатися з Богом. Черпаючи натхнення у Святих Отців, які нагадують нам про рушійну силу покаяння, і Святого Письма, яке веде нас на шляху смирення, нехай цей період Великого Посту буде часом глибокого переосмислення, молитви та дотримання вчення нашої Святої Православної Традиції.

За словами святого Іоана Золотоустого, «Великий піст — це цілюща терапія для душі», яка спонукає нас до очищення наших сердець і наближення до Божественного. Прислухаймося до заклику святого Ісаака Сиріна, який благає нас «звільнити місце для Бога всередині нас». Через піст, молитву та милостиню ми прагнемо наслідувати Христове смирення та прагнемо тіснішого зв’язку з нашим Творцем. Другий Генеральний Секретар новоствореної Організації Об’єднаних Націй Даг Хаммаршельд одного разу висловив глибоку думку: «Найдовша подорож — це внутрішня подорож, того (тої), хто розпочав пошуки джерела свого буття.» Як православні християни, ми щодня є благословенними пізнавши «Джерело нашого буття» через Біблійний виклад творіння та безкінечні Божі намагання проявити Свою любов до нас, навіть допустивши жертву Свого Єдинородного Сина, як викуп за наше спасіння.

Нехай мудрість Святих Отців і настанови Святого Письма освітлюють нашу Великопосну подорож, сприяючи духовній віднові, покаянню та глибокому почуттю вдячності за жертву нашого Господа. Йдучи цим шляхом разом, нехай наші спільні молитви та зусилля зміцнюють нашу віру, наближаючи нас до Воскресіння та вічної радості, яка на нас чекає. Кожен із нас повинен увійти у Великий Піст з наміром розпочати свою внутрішню подорож, приклавши більше зусиль, ніж будь-коли раніше у своєму житті.

Так, давайте чесно постити від їжі задля фізичної, розумової та емоційної користі, будучи першим кроком на шляху нашої внутрішньої подорожі. Результатом цього має бути голод і розуміння того, як багато дав нам наш Люблячий Бог. Тоді Піст має розширитися, залучаючи зміни у нашій поведінці – читання Святого Письма, відвідування всіх Богослужінь під час Великого посту та відкидання тих речей, які, безсумнівно, відволікатимуть нас від внутрішньої подорожі: наші мобільні телефони, планшети, усі форми соціального спілкування, медіа, всі види телевізійних розваг, які не поглиблюють нашу внутрішню подорож до єдності з Божественним.

Чи легка ця внутрішня подорож під час Великого Посту? НІ! Проте, наше спасіння вимагає від нас приступити до неї, щоб мати хоч якусь надію відчути Божу енергію. Ми не можемо відчути Його Сутність, але ми можемо, ставши одним з Ним у глибині нашого єства, відчути Його нетварні та вічні енергії або прояви Його Божественності – як апостоли Петро, Яків та Іван відчули Його Божественне Світло – несотворене та чисте – під час Преображення Господнього. Нехай цілковите розуміння того, що відчуття та досвід апостолів на горі Фавор є можливі для кожного з нас, якщо наша внутрішня подорож буде справжньою, щирою та сповненою любові до Бога та один до одного.

Ми будемо усердно молитися за всіх вас протягом цієї Великої Постової Подорожі і благаємо ваших молитов за нас, ваших Духовних Отців…

У Всеохоплюючій Любові нашого Господа,

+ АНТОНІЙ, Митрополит УПЦ США та Діаспори

+ ЄРЕМІЯ, Архієпископ Південно-Американської Єпархії УПЦ США

+ ДАНИЇЛ, Архієпископ УПЦ США та Діаспори

17 березня 2024 року – Неділя Прощення – Саут-Баунд-Брук, Нью-Джерсі

English Language PDF Version
English Language PDF Version
Ukrainian Language PDF Version
Ukrainian Language PDF Version
Share This:< PreviousNext >
You might also like:

Strategic Plan

image
image
Prayer Books
Prayer Books
Calendar 2024
Calendar 2024
Prayer Book
Prayer Book

  

Recent Galleries
Metropolia
Directories
Institutions
Organizations

Mailing Address
Ukrainian Orthodox Church of the USA
P.O. Box 495
South Bound Brook, NJ 08880

Offices:
Ukrainian Orthodox Church of the USA
Metropolia Center
135 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873